Léčebný kód Amentis

Revitalizační technika Léčebný kód Amentis

Logo LKA

Léčebný kód Amentis vychází z předpokladu, že pokud lidské tělo pracuje v harmonii, je zdravé. Ohrožení, ztráta harmonie těla se projevuje jako ztráta schopnosti (vlastní moci) zvládat svůj život – nemoc. K narušení harmonie však dochází ve vědomí (duše) v rovině informace a projevuje se pouze na těle. Ztráta harmonie na duši tedy vede ke stavu ne-moci. Tělo je tedy jen zobrazovací rovinou vědomí a tedy i všech procesů a změn, jež ve vědomí probíhají.

LKA je technika, která se provádí právě v rozšířeném stavu vědomí. Je to práce s léčebnou energií, která se dotýká veškerých vrstev podvědomé i vědomé úrovně bytí (duše), které mají přímý vliv na psychický a tím pádem i zdravotní stav jednotlivce.

Inteligentní a léčivá energie vedená přes terapeuta nastartuje proces, při kterém si klient uvědomí příčiny problému (ztráty harmonie) a zároveň mu pomůže zahájit ozdravný proces organismu doprovázený rozpouštěním psychických bloků. Tato energie také přepisuje omezující programy a vzorce, jež zpravidla byly příčinou vzniku nemoci nebo konkrétního životního stavu. Zároveň dochází i k čištění energetického těla (zejména energie okolí čaker).

Díky práci na energetických centrech a obnovení harmonie je nastartován nový proces při vnímání a vytváření nových příležitostí, různých životních změn a nové reality. Toto se však děje do takové úrovně, do které je klient ochoten vstoupit. Současně dochází k procesu sebeuvědomění, sebelásky, sebeúcty a sebedůvěry a k nastartování podvědomých procesů, které vedou k pochopení sama sebe v harmonii Jednoty.

Touto technikou je možné léčit veškeré (i závažné)nemoci na biologické úrovni, na úrovni psychiky, dědičné i vrozené nemoci a omezení, životní stavy a mezilidské vztahy. Pro udržení obnovené harmonie je důležité, aby se klientovi podařilo udržet své vědomí v rovnováze.

Osobní přesah této léčebné techniky spočívá v našem energeticko-informačním poli, které svou vibrační úrovní výrazně ovlivňuje i okolí, ve kterém se pohybujeme. Náš harmonický stav velmi příjemně ovlivní i ostatní bytosti. Proto hodně záleží na naší psychické vyrovnanosti, fyzickém zdraví a vlastním uvědomění.

Tím, že budete svůj čas věnovat revitalizaci a uzdravení své duše, tak uzdravíte své tělo a významně přispějete i k uzdravení svého okolí. Stáváte se nedílnou a důležitou součástí harmonického celku.

Tento způsob léčby je zcela bezpečný, protože respektuje podvědomou svobodnou vůli jednotlivce. Proto nemůže dojít k nechtěným (nevnímaným) změnám, které by mohly nastat při násilné změně na úrovni biologie, podvědomí i vědomí. Respektuje souvislost mezi příčinou i následkem a je v souladu s pravidly jednotného vnímání, kde harmonie, pochopení, soulad a nepodmíněná láska jsou primárními aspekty a kódy této léčebné techniky.

 

Comments are closed.